Egzaminy

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego (120 minut), który składa się z dwóch części
  • część I obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (50 zadań),
  • częśc II obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (20 zadań).
 • etapu praktycznego (od 180 do 240 minut).

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z etapu pisemnego:
  • z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 • z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Copyright 2011 Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free