Historia szkoły

Historię rozwoju szkoły zapoczątkowała data 01. września 1974 roku. Powołana szkoła funkcjonowała jako filia Liceum Medycznego w Szczecinie. Siedzibą filii był Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego 2, kierownictwo filii objął mgr Czesław Nogal. W pierwszej historycznej klasie naukę rozpoczęły 43 uczennice. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dn. 22 sierpnia 1978 r powołane zostało Liceum Medyczne w Świnoujściu. Samodzielna już placówka oświatowa rozpoczęła swoją działalność 01 września 1978 r w ładnie położonym budynku z dużym ogrodem przy ul Grodzkiej 3. Dyrektorem tej szkoły został mgr Tadeusz Jasiński. Pierwsze absolwentki opuściły mury szkoły w czerwcu 1979r, po pięcioletnim okresie nauki, przygotowane do wykonywania zawodu pielęgniarki. W 1982 r na stanowisko dyrektora powołana została mgr Anastazja Zwierzyńska. Szkoła wprowadziła nowy kierunek kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca od 01 września 1987r. Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły był dzień 05 czerwca 1989r-decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie, szkole nadano imię patrona i sztandar szkoły. Od tego momentu szkoła nosiła nazwę: Liceum Medyczne im. Anny Jodłowskiej w Świnoujściu. Nowym dyrektorem, powołanym na stanowisko przez Wojewodę Szczecińskiego, w drodze konkursu, została od 01 września 1992r mgr Krystyna Mroczek. Zarządzeniem Nr135/94 Wojewody Szczecińskiego z dnia 28 lipca 1994r zostało powołane Medyczne Studium Zawodowe w Świnoujściu i utworzył się Zespól Szkół Medycznych w Świnoujściu. Pierwszych słuchaczy do MSZ przyjęto od 01. września 1995r na wydział Technik Fizjoterapii, w tym samym roku uruchomiono Technikum Ortopedyczne. Kształcenie w zawodzie pielęgniarka zakończyło się w roku szkolnym 1995/1996,- mury szkoły opuściły ostatnie absolwentki (w szkole zawód ten zdobyło 687 osób). Pierwsi słuchacze wydziału terapii zajęciowej w MSZ rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1996/1997r Ostatni rocznik opiekunki dziecięcej zakończył edukację 08 czerwca 2001r- zawód ten zdobyło 165 dziewcząt. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie uchwały Zarządu  Województwa Zachodniopomorskiego od dnia 01 września 2007 roku powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych mgr Marlenie Walkiewicz.

 1976

  Pierwsza uroczystość czepkowania

 

Pionierska klasa
 

 Pionierska klasa Liceum Medycznego

Urszula Kaleta, Anastazja Zwierzyńska,  Tadeusz Jasiński, Małgorzata Tan,
Władysław Wojnarowski, uczennice Liceum Medycznego

Copyright 2011 Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free